Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

УКРАЇНА

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН    ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
       МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 25 СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 

Про добровільне приєднання територіальних громад

сіл Мирне, Широка Балка Мирненської сільської ради

до Біляївської об’єднаної територіальної громади

 

 

Керуючись статтями 6, 25, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 8-2, 8-3 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи висновок Одеської обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від «___» ____________ ______ року №______, щодо відповідності проекту рішення Мирненської сільської ради «Про добровільне приєднання територіальних громад сіл Мирне, Широка Балка Мирненської сільської ради до Біляївської об’єднаної територіальної громади» Конституції та законам України, Мирненська сільська рада вирішила:

 

1.       Приєднати територіальні громади сіл Мирне, Широка Балка Мирненської сільської ради до Біляївської об’єднаної територіальної громади з центром у місті Біляївка.

2.       Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл Мирне, Широка Балка Мирненської сільської ради до Біляївської об’єднаної територіальної громади (додається).

3.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на всі постійні депутатські комісії.

 

 

Секретар                                                                                            Т.В. Фурсова

 

 

_____________ 2018року

№___________

 

Додаток до проекту рішення

                                                                                  Мирненської сільської ради

від «___» ___________ _____ року № _____

 

 

 

Додаток до проекту рішення

                                                                                  Мирненської сільської ради

від «___» ___________ _____ року № _____

 

 

П Л А Н

організаційних заходів щодо добровільного приєднання

територіальних громад сіл Мирне, Широка Балка Мирненської сільської ради до Біляївської об’єднаної територіальної громади

 

 

1.       Провести розрахунки обсягу доходів та видатків Біляївської об’єднаної територіальної громади після приєднання до неї територіальних громад сіл Мирне, Широка Балка Мирненської сільської ради.

2.       Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету Мирненської сільської ради.

3.       Здійснити інвентаризацію майна, активів та зобов’язань територіальних громад сіл Мирне, Широка Балка Мирненської сільської ради.

4.       Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на території громад, що приєднуються до Біляївської об’єднаної територіальної громади, мережі комунальних підприємств та установ для надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства.

5.       Підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні після приєднання до Біляївської об’єднаної територіальної громади територіальних громад сіл Мирне, Широка Балка Мирненської сільської ради.

6.       Розробити план працевлаштування осіб, які внаслідок приєднання територіальних громад сіл Мирне, Широка Балка Мирненської сільської ради до Біляївської об’єднаної територіальної громади можуть втратити робочі місця.

7.       Визначити межі потенційних старостинських округів на території громад, що приєднуються до Біляївської об’єднаної територіальної громади, для проведення виборів старост.

8.   Провести реорганізацію (припинення) Мирненської сільської ради шляхом її приєднання до Біляївської міської ради.