Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

УКРАЇНА

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН    ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
       МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

РІШЕННЯ 27 - Ї  СЕСІЇ VII  СКЛИКАННЯ

 

Про встановлення місцевих податків і зборів на території

Мирненської сільської ради на 2019 рік

 

Керуючись статтями 10, 12, 265-268, 269-292, 293-297 Податкового кодексу України,пунктом 24 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 Мирненська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

         1. Установити з 1.01.2019 року на території Мирненської сільської ради 1.1. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

    1.1.1. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 1;

               1.2 ставки земельного податку та розмір орендної плати згідно з додатком 2;

1.2.1. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2;

1.3. транспортний податок згідно з додатком 3;

1.4. єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (для першої та другої груп платників єдиного податку), з розрахунку на календарний місяць, у розмірі згідно з додатком 4;

   1.5. туристичний збір згідно з додатком 5.

 

           2. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства.

          3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Мирненської сільської ради від 27.06.2017 року №80-VII «Про встановлення місцевих податків та затвердження Порядків їх справляння»

          4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року включно.

 

           5. Усі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

           6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів ( голова Бєдний О.М.).

        

 

   Секретар Мирненської сільської ради                                    Т.В.Фурсова

 

  26 червня 2018 року             

  № 323-VII