Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.
 

УКРАЇНА 

БІЛЯЇВСЬКИЙ  РАЙОН ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

проект РІШЕННЯ 

ШОСТОЇ СЕСІЇ УІІ СКЛИКАННЯ 

Про встановлення місцевих податків 

та затвердження Порядків їх справляння.

 Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами ХІІ,ХІІІ, ХIV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу Українивраховуючи  рішення  постійної комісії з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, агропрмислового комплексу, екології та земельних ресурсів  від 17 травня 2016  року протокол № 5 сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Встановити на території Мирненської сільської ради податок на майноякий складається з: 

1.1. Податку на нерухоме майновідмінне від земельної ділянки та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком № 1. 

 1.2. Транспортного податку та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком № 2. 

 1.3. Плати за землю в частині земельного податку та затвердити Порядок її справляння згідно з додатком № 3. 

2.Встановити на території Мирненської сільської ради єдиний податок та затвердити Порядок його справляння згідно з додатком № 4. 

3.Вважати таким що втратили чинність рішення Мирненсьокої сільської ради “Про затвердження ставок місцевих податків” від 22 квітня 2013р.№343-УІ, “Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та затвердження “Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Мирненської сільської ради””від 27 січня 2015р.№547-УІ, “Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю по Мирненській сільській раді” від 25 червня 2015року № 588-УІ, “ Про встановлення на території Мирненської сільської ради ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців” від 29 грудня 2011р.№191-УІ. 

4.Постійній комісії    з питань планування місцевого бюджету, фінансів,соціально-економічного та культурного розвитку, агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів /голова Бєдний О.М./ опублікувати дане рішення на офіційному сайті Мирненської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  з питань планування місцевого бюджету, фінансів,соціально-економічного та культурного розвитку, агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів /голова Бєдний О.М./. 

 Сільський голова                                                                В.М.Мокрицький