Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

УКРАЇНА

БІЛЯЇВСЬКИЙ  РАЙОН ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 проект РІШЕННЯ

ШОСТОЇ СЕСІЇ УІІ СКЛИКАННЯ

 Про встановлення на території Мирненської  сільської ради 

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів  та 

затвердження Порядку його справляння. 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 9, 12 розділу І, розділу УІ Податкового кодексу Українивраховуючи  рішення  постійної комісії з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, агропрмислового комплексу, екології та земельних ресурсів  від 17 травня 2016  року протокол № 5 сільська рада 

 В И Р І Ш И Л А : 

1. Встановити на території Мирненської сільської ради  акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі відсотків від вартості ( з податком на додану вартістьреалізованих підакцизних товарів. 

2. Затвердити Порядок справляння акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно з додатком № 1. 

3. Вважати таким що втратило чинність рішення Мирненської сільської ради “Про встановлення ставки акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання підакцизних товарів на території Мирненської сільської ради Біляївського району Одеської області” від 27 січня 2015року № 554-УІ. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань планування місцевого бюджету, фінансів,соціально-економічного та культурного розвитку, агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів /голова Бєдний О.М./. 

 Сільський голова                                                                В.М.Мокрицький